Piasta z rowkiem do połowy wysokości

siatkę
listę