Kompasy Plastimo: 40 lat na dobrym kursie!

Robimy to, co najlepsze!
Dla uzyskania doskonałej jakości, Plastimo wybiera najlepsze komponenty po to, by zapewnić swoim kompasom wysoką niezawodność, która zagwarantuje lata niezawodnego działania.
    Szpilka, na której obraca się róża, wykonana jest z twardego i wytrzymałego szafiru co umożliwia długotrwałe i precyzyjne działanie kompasu.
    Każdy kompas Plastimo posiada specjalny system antywstrząsowy zapobiegający uszkodzeniom delikatnych elementów kompasu (zwłaszcza szpilki).
    Kompasy Plastimo to skrupulatnie zaprojektowane instrumenty nawigacyjne. Wszystkie precyzyjne elementy zostały wyprodukowane przez najlepszych, szwajcarskich producentów słynących z perfekcyjnych mechanizmów zegarowych.
    Miękka membrana Viton® jest w pełni wodoszczelna, ma niezwykłe możliwości rozciągania się i kurczenia. Jej zadaniem jest wyrównywanie zmian ciśnienia cieczy wypełniającej komorę kompasu spowodowane zmianami ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury powietrza.
    Materiał na elementy obudowy z tworzyw sztucznych zostały dobrane pod kątem jak najlepszej odporności na wstrząsy, promieniowanie UV oraz surowe warunki morskie.
    Kryształowa przezroczystość kopuły oraz powiększające właściwości optyczne cieczy przyczyniają się do doskonałej czytelności wskazań z tarczy.

Przez ponad 40 lat, dział Plastimo zajmujący się badaniami i rozwijaniem produktów stworzyło i zaprojektowało wysoce niezawodny kompas łączący w sobie funkcjonalność oraz stylowy wygląd. Wykorzystując tradycyjne podejście do projektowania, inżynierowie Plastimo przy zastosowaniu najnowocześniejszych, dostępnych technologii komputerowych tworzą doskonałe produkty na miarę XXI wieku.

By znaleźć się na Twojej łodzi, kompasy Plastimo muszą przejść wiele rygorystycznych testów.
    Test przyspieszonego starzenia wykonywany w laboratoriach. Przejście testu gwarantuje, że szklana kopuła oraz inne elementy obudowy są odporne na promieniowanie UV.
    Test wstrząsoodporności symulujący wibracje generowane przez morze oraz poruszającą się jednostkę. Róża kompasu musi być absolutnie stabilna bez względu na częstotliwość powstałych wibracji. Norma wymaga odporności na wstrząsy o częstotliwości 7 – 40 Hz. Kompasy Plastimo muszą przejść testy wibracji o częstotliwościach z zakresu 5 – 100 HZ
    Test termiczny. Kompasy Plastimo są testowane w temperaturach od -20° do +60°. W zakresie tych temperatur, elementy z tworzyw nie mogą ulegać deformacji, a w cieczy nie mogą powstawać pęcherze gazu.
    Test stabilności. Wychylona róża w zakresie 40° – 90°, musi wrócić do stabilnego położenia w określonym czasie.
    Test precyzji i dokładności. Po wychyleniu róży o 95°, musi powrócić do położenia początkowego z maksymalną różnicą nie większą niż 1°.
    Test wytrzymałości. Dla zapewnienia wytrzymałości, każdy kompas Plastimo jest testowany na odporności przy upadku z wysokości 1 metra.
    Testy finalne. Po zapakowaniu i przygotowaniu kompasów do sprzedaży, kompasy poddawane są ponownej kontroli na statystycznej próbce.

Jak wybrać dobry kompas?
Wybór dobrego kompasu, odpowiedniego do Twojej łodzi jest niezwykle ważny. Odpowiedni i funkcjonalny kompas będzie służyć na łodzi przez wiele lat. By pomóc w wyborze, należy sobie odpowiedzieć na kilka prostych, istotnych pytań.

Jaki typ łodzi posiadasz?
Zasadniczą różnicą między łodzią żaglową a motorówką (biorąc pod uwagę konstrukcję kompasu) są wielkość przechyłów i odporność na wibracje i wstrząsy. Te aspekty techniczne są uwzględniane w projektach kompasów Plastimo.

Jaki jest zakres wykorzystania łodzi?
Zależnie od rodzaju uprawianej żeglugi może się przydać kompas z podświetleniem, kompensacją, z odpowiednio dobraną różą (opis rodzajów na końcu artykułu).

Jaka wielkość kompasu?
Jeśli kompas ma być przeznaczony do odczytu z większej odległości, potrzebny jest większy kompas. Generalnie dla łodzi od 5 do 9 metrów (17-30stóp) zalecany jest kompas z różą o rozmiarze tarczy 70-90 mm

Jaki typ montażu?
Należy wybrać taki montaż, który umożliwi najłatwiejszy odczyt. Kompasy Plastimo umożliwiają różnorodny typ montażu. Są produkowane z myślą o najłatwiejszym montażu wymagającym minimalnych zabiegów takich, jak wiercenia, wycinanie otworów, itp… Na koniec taka uwaga. Kompas zazwyczaj znajduje się w centralnej części jednostki. Warto zadbać o to, żeby kompas pasował stylem i wyglądem do łodzi.

Co daje płaska róża kompasu?
Wskazania odczytów z płaskiej róży dokonywane są z bocznej krawędzi. Płyn wypełniający kociołek kompasu powiększa cyfry i ułatwia odczyt.

Jakie zalety posiada kompas ze stożkową lub walcową różą
Umożliwia odczyt z przodu oraz z góry kompasu. Idealna w sytuacji, gdy z kompasu korzysta się w pozycji siedzącej lub stojącej.

Dewiacja i kompensacja

W ziemskie polu magnetycznym można wyróżnić dwa czynniki: poziomy i pionowy:
    Składnik pionowy wpływa na poziome ułożenie róży kompasu i przechyla ją w dół lub górę w kierunku północnym lub południowym. To naturalnie występujące oddziaływanie zależy od geograficznej lokalizacji. Kompas wyważony dla Polski, nie będzie znajdował się w poziomie w Australii.
    Składnik poziomy wpływa bezpośrednio na odchylenia róży kompasu wskazujące kierunek. Najbliższe otoczenie, w jakim znajduje się kompas na statku oraz różnorodne źródła zakłócają lokalnie ziemskie pole magnetyczne. W efekcie kompas nie wskazuje rzeczywistego, północnego bieguna ziemskiego.


Dewiacja
Niezgodność kursu (wyrażoną w stopniach) pomiędzy północą wskazywaną przez kompas, a północą ziemskiego pola magnetycznego nazywa się dewiacją. Może ona być dodatnia lub ujemna.
W celu zminimalizowania tego błędu, kompas powinien być zamontowany jak najdalej, jak to tylko możliwe, od takich urządzeń (generujących lokalne silne pole magnetyczne), jak: inne kompasy, gaśnice, głośniki, przewody, sprzęt elektryczny, metalowe części systemu sterowania, kamery, analogowe instrumenty nawigacyjne i inne tego typu.
W momencie, gdy znane są wartości dewiacji dla danego kompasu i jednostki, kompas (z uwzględnieniem tych informacji) stanowi bardzo wiarygodny przyrząd nawigacyjny.
Dewiacja powinna być odnotowana na wykresie przedstawiającym krzywą dewiacji. Wykres powinien być przechowywany w łatwo dostępnym miejscu dla bieżącego korygowania wskazań. Krzywa dewiacji powinna być weryfikowana przynajmniej raz w roku.

Jak wyznaczyć krzywą dewiacji?
Upewnij się, że śruby kompensatora znajduje się w położeniu neutralnym (w zależności od modelu, może to być położenie poziome lub pionowe lub zaznaczone kropką).
Pomimo niezwykłej prostoty, procedura wyznaczania krzywej powinna być przeprowadzona z drobiazgową dokładnością. Dewiacja może być wyznaczona bardzo łatwo przez porównanie różnic we wskazaniu przez kompas ze wskazaniami kompasu ręcznego odczytywanego w miejscu bez żadnych zakłóceń. Najczęściej takim miejscem jest rufa jednostki, pod warunkiem, że nie ma tam żadnych zakłóceń.
Przykład: jeśli kompas ręczny wskazuje kireunek 30°, a kompas w miejscu montażu wskazuje 34°, wówczas dewiacja dla kursu 34° wynosi -4°.


Krok 1: Odnalezienie miejsca na jednostce, pozbawionego zakłóceń magnetycznych.
W dniu o ładnej pogodzie i przy spokojnym morzu wypłyń w morze. Znajdź odległy o minimum 3 mile morskie obiekt lub punkt orientacyjny.
Obracaj jednostkę i odczytuj wskazania kursu z kompasu ręcznego.
Jeśli wskazania pozostają niezmienne, wówczas odczyt odbywa się w obszarze jednostki pozbawionym zakłóceń magnetycznych. Jeśli wskazania się różnią, należy zmienić miejsce odczytywania wskazań z kompasu ręcznego na jednostce.


Krok 2: Porównywanie wskazań kompasu używanego do nawigacji ze wskazaniami z kompasu ręcznego umieszczonego w obszarze bez zakłóceń magnetycznych.
Zmieniając położenie jednostki porównujemy kolejne wskazania. Na tym etapie wystarczy notowanie wskazań.

Krok 3: Wykreślenie krzywej dewiacji.
By zapewnić dokładność we wszystkich kierunkach, należy wyznaczyć wartości dewiacji dla kursów co 30° (północ, 30°, 60°, wschód, 120°, itd…) i zapisać dewiację (dodatnią lub ujemną) na karcie dewiacji.

Jak korzystać z tablicy dewiacji?
Jeśli dewiacja jest mniejsza niż 7°, wówczas można rysować krzywą dewiacji i korzystać z niej przy pływaniu.
Gdy dewiacja jest pomiędzy 7° a 20°, wówczas należy przy kompasie używanym do nawigacji zastosować kompensator. Po zastosowaniu kompensatora należy przystąpić na nowo do wyznaczenia krzywej dewiacji.
Gdy dewiacja jest większa niż 20°, posiadany kompas prawdopodobnie jest przeznaczony do innej strefy magnetycznej

Kompensacja
Kompasy Plastimo są produkowane z wbudowanym kompensatorem, lub też mają możliwość domontowania kompensatora.
Kompensacja kompasu polega na takim dostosowaniu pozycji dwóch magnesów, żeby pozwoliło to na zachowanie poziomej pozycji róży kompasu, przez zmodyfikowanie dewiacji.
Kompensacja kompasu to proces wymagający doświadczenia i dokładności. Dlatego dobrze powierzyć jej wykonanie specjaliście.

Jak przeprowadzić kompensację?
Płynąc na północ przekręcając śrubką północ-południe zlikwidować dewiację. Następnie płynąc w kierunku wschodnim, pokręcając śrubką wschód-zachód zniwelować dewiację.
Płynąc na południe, śrubką północ-południe zmniejszyć dewiację o połowę. Powtórzyć procedurę płynąc na zachód przy pomocy śrubki wschód-zachód.
Po wykonaniu kompensacji należy na nowo sporządzić tabelę dewiacji.
Gdziekolwiek twój jacht może Cię zabrać, kompasy Plastimo wskażą drogę.
Każdy kompas Plastimo jest dostępny w trzech wersjach, które łącznie działają prawidłowo na obszarze całego świata. W regularnej ofercie posiadamy kompasy dla naszej strefy magnetycznej. Pytania o dostępność prosimy kierować na maila podając kod interesującego kompas oraz strefę, w której będzie odbywać się planowany rejs.


Kompasy – FAQ

Planuję żeglować w obszarze geograficznym znajdującym się w innej strefie niż ta, dla której posiadany przeze mnie kompas został zaprojektowany. Czy muszę kupić nowy kompas, czy mogę używać ten, który już mam?
Wszystkie kompasy Plastimo są ręcznie wyważane zgodnie ze standardową procedurą, dla modeli strefy A, oraz używając specjalistycznych symulatorów pola magnetycznego dla kompasów do wszystkich pozostałych obszarów.
Wyważanie kompasu polega na takim dostosowaniu róży kompasu, aby znajdowała się ona idealnie poziomo. Jeśli żeglujesz zbyt daleko od strefy, dla której kompas został wyważony, tarcza będzie się nachylać i, w efekcie, wskazania mogą się różnić o kilka stopni od stanu faktycznego.
Na długie przeloty w innych strefach, zakup odpowiedniego kompasu będzie bardzo dobrą inwestycją.

Mój kompas nie wskazuje prawidłowo kursu. Jaka jest tego przyczyna?
Jeśli zauważana różnica wynosi dokładnie 180° wówczas przyczyną może być nieprawidłowe odczytywanie wskazań z kompasu. W kompasach z płaską różą, kreska kursowa wskazuje odczyt na boku kompasu. W przypadku kompasu z tarczą stożkową lub cylindryczną, kurs należy odczytywać z przodu kompasu.
W modelach Contest 101, tylne kreski kursowe umożliwiają odczyt z wewnętrznej podziałki.
Dla pozostałych różnic we wskazaniach, dewiacja kompasy powinna być zminimalizowana w następujący sposób:
    Upewnij się, że kompas jest zamontowany w minimalnej odległości 70 cm od obiektów generującyh pole magnetyczne (inne kompasy, gaśnice, głośniki, przewody elektryczne i urządzenia metalowe części systemu sterowania, kamery, narzędzia, analogowe instrumenty (wskaźnikowe)) i przynajmniej 1 m od silników (w tym silniczków wycieraczek).
    Minimalizacja odchyleń:
        w przypadku różnic do 7° zaleca się sporządzenie i uzupełnienie tabeli dewiacji
        w przypadku różnic od 7° do 20° zalecana jest najapierw kompensacja, a dopiero później sporządzenie tablicy dewiacji. Kompensowanie jest bardzo precyzyjną operacją i zaleca się powierzenie jej przeprowadzenia profesjonaliście.

Nie działa oświetlenie. Co można z tym zrobić?
Najprostszym rozwiązaniem, działającym w większości przypadków, jest wymiana żarówek. Jednocześnie warto sprawdzić połączenie przewódów oraz upewnić się, że nie ma na nich śladów korozji.

12 czy 24 volty?
Kompasy wyposażone w dwie żarówki 12 V można używać przy zasilaniu 24 V przy odpowiednim podłączeniu kabli.
Czasami woda cieknie po grodziach, na których jest montowany kompas.
Upewnij się, że otwór montażowy jest odpowiednio przycięty do danego modelu kompasu, zgodnie z załączonym szablonem. Powierzchnia, na której ma być montowany kompas musi być idealnie równa i płaska.
Niektóre modele kompasów są dostarczane wraz z uszczelką dla zapewnienia wodoszczelności. Przy montażu należy najpierw sprawdzić, czy uszczelka jest dobrze dopasowana i znajduje się w prawidłowej pozycji oraz przewody oświetleniowe są odpowiednio poprowadzone i podłączone do zasilania.
Szklana pokrywa mojego kompasu zniszczyła się. Czy jest możliwa jej naprawa lub wymiana?
Wymiana szklanej pokrywy nie jest możliwa. Wszelkie rysy i zadrapania można wypolerować z pomocą specjalnego środka do polerowania (zalecany Plastimo SEA 77 polish).
Jeśli pokrywa zmatowiała, należy ją przepłukać świeżą wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego. Jeśli to nie pomoże, wówczas należy wypolerować, jak opisano wyżej.
Minimalna konserwacja zapewniająca lata prawidłowego działania kompasu.
Przemywanie kompasu czystą wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego to jedyny wymagany sposób konserwacji. Wszelkie rozpuszczalniki, materiały ścierne lub środki czyszczące korozję są absolutnie zakazane.
Światło słoneczne oraz niskie temperatury przyspieszają proces starzenia materiałów. Dlatego też należy chronić kompas przed nadmiernym promieniowaniem UV przez osłonięcie przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Na zimę zalecany jest demontarz kompasu i przechowywanie go w mniej skrajnych warunkach.

Mój kompas ma bańkę powietrza w środku. Co należy w tej sytuacji zrobić?
Komory kompasów Plastimo są tak zaprojektowane, by były kompletnie wypełnione cieczą. Stwierdzenie ciągłej obecności pęcherza powietrza (w zakresie temperatur od -20° do +60°) oznacza przeciekanie komory kompasu (nie zawsze dostrzegalne gołym okiem).
Należy w tej sytuacji skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu kompasu.

Posiadam łódź ze stalowym lub siatkobetonowym kadłubem. Który kompas nadaje się do takiej łodzi?
Niestety, ale żaden kompas Plastimo nie nadaje się samodzielnie do takiego typu jednostek. Kompasy do takich łodzi wymagają specjalistycznych adaptorów oraz zaawansowanych systemów kompensacji dopasowanych indywidualnie do danej łodzi.

 

imoje - płacę online

Płatności online dostarczane przez Bank ING Bank Śląski.

- Kup teraz, zapłać za 21 dni. Unikalny system płatności z odroczonym terminem. Więcej na www.imoje.pl

Metody płatności: Twisto, BLIK, szybkie przelewy i płatności kartą – wszystkie popularne metody w jednym miejscu.