Impregnaty, uszczelniacze

Informacja

PREPARAT NANO CANVAS SEALER-IMPREGNAT 1,0 LTR Zobacz większe

PREPARAT NANO CANVAS SEALER-IMPREGNAT 1,0 LTR

FEL 34000195

Preparat impregnujący do zabezpieczania i ochrony wszelkich materiałów tekstylnych. Zapewnia nieprzemakalność i długotrwałą ochronę przed promieniami UV. Chroni przed wilgocią, pleśnią, oraz zabrudzeniami. Nie hamuje zdolności "oddychania". Nie zawiera silikonu. Duża wydajność pozwala z 1 litra zabezpieczyć powierzchnię od 10 do 20 m2 (w zależności od rodzaju i grubości materiału).

Więcej szczegółów

43 szt. na magazynie.

88,00 zł brutto

   (71,54 zł netto)

Cechy produktu

Pojemność1000 ml

Więcej informacji

Preparat podczas impregnacji przenika przez całą warstwę materiału dając doskonały efekt wodoodporności.

Można stosować na dowolne tkaniny lniane, z konopi, bawełny, poliestru i różnego rodzaju płótna, brezenty, plandeki i inne. Także wielokrotnie bez ujemnych skutków dla impregnowanego materiału.

Zalecane użycie:
Nakładać wałkiem lub pędzlem na tkaninę do czasu jej pełnego zwilżenia.
Nadmiar preparatu usunąć i poczekać aż wyschnie.

Oznaczenia puszek z preparatami Felden Marine Nano Extract

Ostrzeżenia
H226 Łatwopalna ciecz i opary.
H304 Może być śmiertelny w przypadku połknięcia lub przedostania się przez drogi oddechowe.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Bezpieczeństwo
P210 Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P303 + P361 + P353 W przypadku oblania preparatem ciała lub włosów: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę płukać pod strumieniem bieżącej wody do całkowitego usunięcia substancji.
P331 Nie wywoływać wymiotów.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.
P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Path: > > > PREPARAT NANO CANVAS SEALER-IMPREGNAT 1,0 LTR

Śledź nas na Facebooku